Prosessen: 
Jeg arbeider med steingodsleire. Alle produktene jeg lager er håndformede, dermed får hvert produkt sitt eget særpreg. Prosessen fra jeg holder en klump leire i hånden til det er et ferdig produkt er ofte lang. Noe inspirerer meg, ideer utvikles og tar form:)Jeg liker veldig godt å jobbe med symbolikk i skulpturene, det er spennende. Jeg er også glad i å trykke tekster i leiren. Jeg tror at ord skaper og har innvirkning på oss og har jobbet mye ut fra blant annet salmene og ordspråkene.